Green Lady Vietnam chào bạn!

GLVN cũng là chúng mình nhé!

Chúng mình chuyên sản xuất băng vệ sinh vải và phân phối cốc nguyệt san cũng như các sản phẩm dành cho kì kinh nguyệt khác. Đồng thời chúng mình tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe kinh nguyệt.

Đọc thêm về GLVN

CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG MÌNH

BĂNG VẢI và CỐC NGUYỆT SAN

Cốc nguyệt san

Cốc nguyệt san BlankCup

669,000 
699,000 
80,000 90,000 

Xà bông giặt

Xà bông giặt

40,000 

Băng vải ban ngày

Băng vải ban ngày mẫu 92

155,000 

Cốc nguyệt san

Cốc nguyệt san Lincup

699,000 

Túi đựng băng vải

Túi đựng băng – Size lớn

50,000 
155,000 
100,000 
155,000 

Xà bông giặt

Xà bông giặt

10,000 

Cốc nguyệt san

Cốc Nguyệt San Claricup

750,000 

TÚI CHƯỜM và TRÀ KINH NGUYỆT

DUNG DỊCH VỆ SINH và LÁ CẢI NGÂM

155,000 

Lá cải ngâm phụ khoa

Lá cải ngâm

80,000 

Các hoạt động

GLVN tổ chức nhiều workshop về kinh nguyệt, môi trường; tham gia nhiều chương trình liên quan đến thanh niên và doanh nghiệp xã hội nhằm góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của xã hội về các vấn đề trên

Xem thêm